JaarbeursBusiness concepts

Opdracht

Hoe zorgen we voor een hogere betaalde bezetting voor Jaarbeurs?

Oplossing

Ontwikkeling 30+
business concepten &
Conceptfilms

Resultaat

Innovatie is nu verankert in organisatie

In opdracht van Spargle ben ik gevraagd om Jaarbeurs te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Vanuit digitale innovatie en transformatie via een agile werkwijze heb ik in samenwerking met Jaarbeurs een dertigtal business concepten ontwikkeld.

Na een kort onderzoek; desk en field research, het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen en deze te clusteren per interessegebied, zijn de ideeën intern en extern getoetst op haalbaarheid, massa en PR. De concepten heb ik vervolgens verder geconcretiseerd en tastbaar gemaakt in presentatie en video. 

Een selectie concepten is vervolgens door Spargle en externe experts gevalideerd. Deze nieuwe innovatieve werkwijze is inmiddels verankerd in de organisatie.

Business concepten

Ieder concept bestond uit een propositie, samenvatting, aanleiding, detail beschrijving, doelgroep en een overzicht van mogelijke partnerships. Diverse concepten zijn visueel verbeeld in de vorm van korte video’s.

De concepten zijn binnen en buiten de jaarbeurs gevalideerd.

Bouwstenen

Elk concept is ontleed en met bouwstenen in kaart gebracht.

Vertrouwelijk

Gezien de vertrouwelijkheid van dit project kan ik slechts beperkte informatie delen. 

Ook groei versnellen door een digitale aanpak?

Neem voor een snelle scan, kritische blik of een vrijblijvend advies, contact met mij op. Ik help je graag om je merk, bedrijf of startup succesvol te maken.

+31(0)6 819 284 66